ORGANITZADORS:

 

PATROCINADORS:


 

Cronometratge:

Organització reconeguda per la IAU

 

 

Inscripcions exhaurides a les 24 hores individuals

Inscripciones agotadas para las
24 horas individuales

Registration for individual 24 hours sold out

 


Samarreta 2017
Camiseta 2017
2017 T-Shirt

 

FOTOS 2016

Facebook: www.facebok.com/24hores,
Twitter: @24h_bcn
Instagram: @24hores

 

 

 

 

Reportatge emès a Esport3 de les 24 hores, amb imatges gravades per l'amic "profe" de Corredors.Cat

FOTOS 2016

Facebook: www.facebok.com/24hores,
Twitter: @24h_bcn
Instagram: @24hores

 


 

 
 

as 9.143,46€
per a la Fundació Miquel Valls

Recaptació aconseguida en l'edició 2016, destinada a la Fundació Miquel Valls que lluïta per millorar la vida dels afectats per l'Esclerosis Lateral Amiotròfica (ELA).

Recaudación conseguida en la edición 2.016, destinada a la Fundación Miquel Valls que lucha por mejorar la vida de los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Obtained revenue in the 2016 edition, for the Fundació Miquel Valls struggling to improve the lives of those affected by Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

 

 

24 i 12h:
SILVER LABEL 2016

6h i 50Km:
BRONZE LABEL 2016

 

Si voleu fer de voluntaris.
Si queréis hacer de voluntarios.

If you want to volunteer:

inscripcions24hores@gmail.com

 
   

Per qualsevol dubte o comentari, podeu escriure un mail a:
Para cualquier duda o comentario, podeis escribir un mail a:
inscripcions24hores@gmail.com