Les 24 hores d'Atletisme, estan organitzades per Corredors.Cat

La Comissió organitzadora està formada (en ordre alfabètic) per:

Josep Bernaus
Belén Calderón
Jaume Comaposada
Jordi Monge

Dani Pons
Mariona Soler
Jordi Torrente