ORGANITZADORS:

 

PATROCINADORS:


 

Cronometratge:

Organització reconeguda per la IAU

 

 

AVIAT OBRIREM INSCRIPCIONS
PRONTO ABRIREMOS INSCRIPCIONES
WE WILL OPEN REGISTRATION SOON

 

RESULTATS FINALS 2016

24 hores individuals

12 hores individuals Només inscrits a les 12h - Solo inscritos a las 12h - Only 12h registrations

12 hores individuals Tots els inscrits a les 24h - Todos los inscritos a las 24h - All 24h registered

6 hores individuals

 

FOTOS 2016

Facebook: www.facebok.com/24hores,
Twitter: @24h_bcn
Instagram: @24hores

 

 

 

 

Reportatge emès a Esport3 de les 24 hores, amb imatges gravades per l'amic "profe" de Corredors.Cat

FOTOS 2016

Facebook: www.facebok.com/24hores,
Twitter: @24h_bcn
Instagram: @24hores

 


 

 
 

as 9.143,46€
per a la Fundació Miquel Valls

Recaptació aconseguida en l'edició 2016, destinada a la Fundació Miquel Valls que lluïta per millorar la vida dels afectats per l'Esclerosis Lateral Amiotròfica (ELA).

Recaudación conseguida en la edición 2.016, destinada a la Fundación Miquel Valls que lucha por mejorar la vida de los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Obtained revenue in the 2016 edition, for the Fundació Miquel Valls struggling to improve the lives of those affected by Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

 

 

24 i 12h:
SILVER LABEL 2016

6h i 50Km:
BRONZE LABEL 2016

 

Si voleu fer de voluntaris.
Si queréis hacer de voluntarios.

If you want to volunteer:

inscripcions24hores@gmail.com

 
   

Per qualsevol dubte o comentari, podeu escriure un mail a:
Para cualquier duda o comentario, podeis escribir un mail a:
inscripcions24hores@gmail.com