24h individuals: de 12:00h de dissabte a 12:00h de diumenge
12h individuals: de 12:00h de dissabte a 00:00h de diumenge
6h individuals: de 6:00h a 12:00h de diumenge
24h per parelles: de 12:00h de dissabte a 12:00h de diumenge
24h per equips (3-6 components): de 12:00h de dissabte a 12:00h de diumenge
24h per equips (7-24 components): de 12:00h de dissabte a 12:00h de diumenge
Activitats Infantils a la gespa (Jocs d'atletisme): de 16:30h a 18:00h de dissabte
Xocolatada: de 18:00h a 18:30h de dissabte

Horari de les proves, distribuït per carrers
Horario de las pruebas, distribuido por calles
Timetable by lanes