POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant la present política de privacitat li informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i / o espais en què es requereixi de la seva identificació dins del nostre espai web passaran a formar part d'un fitxer titularitat i responsabilitat de Associació Esportiva Corredors.Cat, amb domicili Carrer de Can Sunyer 16, 08107 Martorelles (Barcelona) i amb NIF G64472863.

La finalitat del tractament: La informació facilitada i les dades personals vinculades són necessaris per formalitzar la relació que manté amb Corredors.Cat i tenen el caràcter d'obligatoris, a excepció dels marcats com a opcionals.

En tot cas seran tractades per a:

- la correcta prestació dels serveis contractats.

- facilitar informació sobre els serveis de Corredors.Cat que puguin ser del seu interès, per correu electrònic, telefònic, postal o fax.

- gestionar l'enviament de tota la informació que sol·liciti a Corredors.Cat vinculada a la seva relació amb Corredors.Cat.

Alhora, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de novetats i actuacions de dinamisme al portal remetent, únicament per correu electrònic, la informació relacionada. Per a això, en el corresponent formulari ha de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d'aquesta informació. En qualsevol cas, si l'usuari volgués revocar aquest consentiment ha de comunicar per escrit, mitjançant correu electrònic, a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d'absència o incorrecció d’aquestes, Corredors.Cat no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si és el cas.

Legitimació de les dades

El tractament de les dades es troba legitimat pel compliment de les obligacions contractuals derivades de la relació entre vostè i Corredors.Cat. En el cas de la remissió de comunicacions comercials amb les ofertes, promocions i serveis de Corredors.Cat s'obté el consentiment mitjançant el formulari i marcant la casella de consentiment corresponent.

La resta de finalitats descrites responen a l'interès legítim de Corredors.Cat en el marc de la prestació de serveis contractats.

Transferència Internacional de Dades

Dins el funcionament intern d'aquest espai web, l'informem que les seves dades podran ser tractats en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, Corredors.Cat vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i/o adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l'estipulat en els Arts. 33 i 34 de la LOPD, Arts. 66 a 68 del RLOPD, i amb caràcter general, atenent als supòsits de regulació i autorització per les autoritats de control, els Arts. 44 i següents del RGPD (UE).

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d'un servei a Corredors.Cat, aquesta prestació ha de complir amb les disposicions establertes en l'Art. 12 LOPD, Arts. 20 a 22 RLOPD i Art. 28 RGPD (UE), subscrivint el corresponent contracte d'encarregat de tractament.

En el cas de transferències internacionals als EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l'Escut de Privacitat entre la Unió Europea i EUA (Privacy Shield) Fes click aquí per a més informació sobre l'Escut de Privacitat.

L'usuari consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, recollits en la normativa Europea per escrit, enviant una carta amb la fotocòpia del seu DNI amb la descripció del dret que desitja exercitar, a la següent adreça: Associació Esportiva Corredors.Cat REF: PROTECCIÓ DE DADES, Carrer de Can Sunyer 16, 08107 Martorelles (Barcelona), o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a:

Tutela de drets davant l'Autoritat de Control

En qualsevol cas, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es  per iniciar els tràmits corresponents en defensa dels seus drets.

Conservació de les dades

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys.

Responsabilitats de l'usuari

L'usuari garanteix ser major d'edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l'espai web de Corredors.Cat i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cada un dels formularis en els quals Corredors.Cat sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d'informar Corredors.Cat de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat

Corredors.Cat ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius que preveu el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia en cada moment, així com l'abast de control de Corredors.Cat.

Corredors.Cat podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Associació Esportiva Corredors.cat
info@corredors.cat
© 2020  Tots els drets reservats